Administrat de SAI Broker SA, Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest are o politică investiţională fundamentată pe reproducerea structurii indicelui BET-FI, scopul acesteia fiind obţinerea unor rentabilităţi corelate cu performanţa acestui indice.

 

Astfel, Fondul Închis de Investiţii Bet-Fi Index Invest investeşte în acţiuni ale eminteţilor ce pot fi regăsiţi în coşul indicelui BET-Fi dar şi indirect, în instrumente financiare derivate care au ca activ suport indicele BET-FI sau prin plasamente în alte O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care urmăresc replicarea indicelui BET-Fi.

Fondul se adresează persoanelor fizice sau juridice cu o toleranţă crescută la risc, care manifestă o înţelegere corespunzătoare a oportunităţilor şi riscurilor care decurg din operaţiunile pe piaţa de capital şi care îşi propun obţinerea unor rentabilităţi sensibil apropiate de performanţa indicelui BET-FI ţinând cont de potenţialul de creştere pe termen lung a valorii acţiunilor societăţilor regăsite în coşul indicelui BET-FI.

 

În scopul obţinerii unor performanţe relevante şi pentru a minimiza efectele factorilor conjuncturali care pot influenţa pe termen scurt preţul activelor financiare şi implicit şi valoarea unităţii de fond, recomandăm deţinătorilor de unităţi de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 3 ani.

 

A fost autorizat de către CNVM prin avizul nr. 11/10.04.2013 (avizul poate fi consultat aici).

Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest a fost înscris în Registrul ASF sub nr. CSC08FIIR/120035.

Activitatea de distribuţie a unităţilor de fond este realizată de către SSIF Broker SA în baza avizului CNVM nr. 12/10.04.2013 (avizul poate fi consultat aici).

Modificările intervenite în documentele fondului au fost avizate prin avizul ASF nr. A/16/13.08.2013 (avizul poate fi consultat aici), prin avizul ASF nr. 81/03.07.2014 (avizul poate fi consultat aici), prin avizul ASF nr. 103/23.07.2014 (avizul poate fi consultat aici), prin avizul ASF nr. 223/18.11.2014 (avizul poate fi consultat aici), prin avizul ASF nr. 334/15.10.2015 (avizul poate fi consultat aici) și prin avizul ASF nr. 338/19.09.2018 (avizul poate fi consultat aici). 

Performanţele anterioare ale acestui fond nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.


CALENDAR FINANCIAR 2018      CALENDAR FINANCIAR 2019    CALENDAR FINANCIAR 2020

Documentele fondului:

- Prospectul de emisiune al Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index Invest - actualizat 11.09.2018;

- Contractul de societate al Fondului Închis de Investiții BET-FI Index Invest - actualizat 11.09.2018;
- Document cu informații esențiale 05.12.2018;

- Formularul de subscriere pentru persoane juridice;

- Formular de subscriere pentru persoane fizice;

- Formularul de răscumpărare pentru persoane fizice;

- Formularul de răscumpărare pentru persoane juridice;

- Formularul de opoziţie şi notă de informare privind protecţia datelor personale;

- Prezentarea Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index Invest;

- Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 15.08.2013.

Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 08.07.2014 şi completarea acesteia publicată în ziarul Bursa din 14.07.2014

- Nota de informare către investitorii fondului  - publlicată în ziarul Bursa din 20.11.2014;                                  

Prospectul de admitere la tranzacţionare

Raport curent 01.09.2015 - actualizare documente FII BET FI Index Invest

- Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 16.10.2015
Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 21.01.2016;
Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 01.02.2018;
- Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 21.09.2018;  

 


Istoric 

Date referitoare la valoarea unitară a activului net, valoarea activului net, numărul unităţilor de fond aflate în circulaţie pentru FII BET-FI Index Invest pot fi găsite aici.

Ultimul raport lunar pentru Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest poate fi consultat aici.