Preţul la care vor putea fi subscrise unităţile de fond emise în oferta publică ce se desfăşoară în perioada 02 - 06 septembrie 2013, în conformitate cu prevederile prospectului, este de 407,7222 lei/unitate de fond.