SAI Broker SA administrează următoarele fonduri închise:

1. Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest