T: +40 364 260 755   E: [email protected]


Fondul Închis de Investiţii - Raport semestrul I 2013


SAI BROKER S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, str.Moţilor, nr. 119, et.4  jud. Cluj, în calitate de administrator al Fondului Închis de Investiţii  BET-FI Index Invest pune  la dispoziţia investitorilor începând cu data de 15.08.2013 raportul pentru semestrul I 2013. Acesta poate fi consultat după cum urmează:

-          în formă scrisă – la sediul central al SAI BROKER SA;

-          în format electronic – pe site-ul SAI BROKER SA (raportul semestrial poate fi consultat aici)

 

Raportul semestrial este completat de următoarele anexe:

  • Anexa 1 : Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2013;
  • Anexa 2 : Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2013;
  • Anexa 3 : Anexa 10 conform Regulamentului CNVM 15/2004 si Dispunerii de Masuri CNVM 18/25.11.2010

 

 

Danciu Adrian

Preşedinte al Consiliului de Administraţie