T: +40 364 260 755   E: [email protected]

1. Autoritatea de Supraveghere Financiară

 2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
 
 3. Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (G.A.F.I./F.A.T.F.)

 4. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.)

 5. Prevenirea spălării banilor (site A.S.F.)
 

6. Comitetul MONEYVAL 

 7. Sancţiuni InternaţionaleB. Informaţii fiscale investitori C. Reguli și proceduri interne SAI Broker SA, de interes pentru investitori:


Reguli şi proceduri privind politica de transmitere spre executare a ordinelor în numele OPC administrate de către SAI Broker SA. 

Reguli şi proceduri privind administrarea şi soluţionarea petiţiilor în cadrul SAI Broker SA

Reguli și proceduri privind modul de exercitare al drepturilor de vot aferente instrumentelor financiare deținute de entitățile administrate

Reguli şi proceduri de remunerare în cadrul SAI Broker SA

Reguli şi proceduri interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația acestor date în cadrul SAI Broker SA

Politica de implicare a modului în care SAI Broker SA integrează implicarea acționarilor emitenților în care investește, în strategiile sale de investiții

Reguli şi proceduri interne pentru integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele de luare a deciziilor privind investițiile


D. Guvernanță corporativă

 

1. Act constitutiv SAI Broker SA

2. Structura organizatorică a SAI Broker SA

3. Caracteristici ale sistemului de guvernanță corporativă din cadrul SAI Broker SA

4. Concluziile evaluării poziției financiare (pe baza rezultatelor obținute în exercițiul financiar 2022)

5. Caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară și prudențială

6. Caracteristici ale sistemului privind administrarea/managementul riscului în cadrul SAI Broker SA

7. Concluziile Consiliului de Administrație privitoare la evaluarea eficienței sistemului de administrare/management al riscului

8. Declarația SAI Broker SA conform art. 4 din Regulamentul UE 2088/2019