T: +40 364 260 755   E: [email protected]


Investitori - Persoane fizice

Începând cu anul fiscal 2013 se va emite o singură fişă de portofoliu pentru întreg anul, renunţându-se astfel la emiterea trimestrială a fişelor de portofoliu. Investitorul va putea declara şi plăti impozitul pentru activitatea din anul 2015 până cel târziu în 25 Mai 2016 (fişele de portofoliu se emit doar în cazul a cel puţin unei operaţiuni de răscumpărare efectuate pe oricare dintre fondurile noastre în decursul unui an).

Potrivit legislaţiei în vigoare, câştigurile rezultate din plasamentele în fondurile de investiţii sunt impozitate cu 16%. Cota unică se aplică indiferent de data achiziţiei sau perioada deţinerii, prevederea aplicându-se doar persoanelor fizice. SAI Broker SA nu reţine la sursă niciun procent din impozitul datorat, sarcina declarării veniturilor obţinute aparţine exclusiv investitorului.

Fişa de portofoliu anuală - Începând cu data de 1 ianuarie 2013, la începutul fiecărui an următor,  SAI Broker SA transmite pe cale poştală/electronic, o scrisoare conţinând documentul intitulat "Fişa de portofoliu". Aceasta prezintă câştigul sau pierderea pentru tranzacţiile efectuate în decursul unui an.

Declaraţia 200 ANAF - Pe baza "Fişei de Portofoliu" emise de SAI Broker SA, fiecare investitor ce a efectuat răscumpărări completează Formularul 200 ANAF, conţinând datele de identificare ale investitorului şi declararea câştigurilor nete rezultate din activitatea investiţională.

Pe baza fişei de portofoliu primită de la SAI Broker SA se determină impozitul de plată, ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în decursul unui an.

Câştigul net/pierderea netă anuală se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv; după aceasta, se diminuează cu pierderile raportate din anii fiscali anteriori de către contribuabil pe baza declaraţiei de impunere.

Termenul de declarare este 25 Mai a anului următor celui pentru care s-a emis fişa de portofoliu, această dată fiind şi scadenţă pentru plata impozitului aferent.

 

Investitori - Persoane Juridice

Persoanele juridice înregistrează în contabilitate câştigurile rezultate în urma vânzării unităţilor de fond ca venituri financiare aplicând reglementările fiscale în vigoare.

 

Sursa Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003 coroborată cu H.G. 44/2004)