T: +40 364 260 755   E: [email protected]


Administrat de SAI Broker SA, Fondul de Investiţii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.) BET-FI Index Invest are o politică investiţională fundamentată pe reproducerea structurii indicelui BET-FI, scopul acesteia fiind obţinerea unor rentabilităţi corelate cu performanţa acestui indice.

Astfel, F.I.A.I.R. Bet-Fi Index Invest investeşte în acţiuni ale emitenţilor ce pot fi regăsiţi în coşul indicelui BET-FI. Indirect, acesta poate investi și în instrumente financiare derivate care au ca activ suport indicele BET-FI sau în plasamente în alte O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care urmăresc replicarea indicelui BET-Fi.

Fondul se adresează persoanelor fizice sau juridice cu o toleranţă crescută la risc, care manifestă o înţelegere corespunzătoare a oportunităţilor şi riscurilor care decurg din operaţiunile pe piaţa de capital şi care îşi propun obţinerea unor rentabilităţi sensibil apropiate de performanţa indicelui BET-FI ţinând cont de potenţialul de creştere pe termen lung a valorii acţiunilor societăţilor regăsite în coşul indicelui BET-FI.

În scopul obţinerii unor performanţe relevante şi pentru a minimiza efectele factorilor conjuncturali care pot influenţa pe termen scurt preţul activelor financiare şi implicit şi valoarea unităţii de fond, recomandăm deţinătorilor de unităţi de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 3 ani.

A fost autorizat inițial de către CNVM ca Fond Închis de Investiții prin avizul nr. 11/10.04.2013 (avizul poate fi consultat aici).

Activitatea de distribuţie a unităţilor de fond este realizată de către SSIF Broker SA în baza avizului CNVM nr. 12/10.04.2013 (avizul poate fi consultat aici).

Modificările intervenite în documentele fondului au fost avizate prin avizul ASF nr. A/16/13.08.2013 (avizul poate fi consultat aici), prin avizul ASF nr. 81/03.07.2014 (avizul poate fi consultat aici), prin avizul ASF nr. 103/23.07.2014 (avizul poate fi consultat aici), prin avizul ASF nr. 223/18.11.2014 (avizul poate fi consultat aici), prin avizul ASF nr. 334/15.10.2015 (avizul poate fi consultat aici) și prin avizul ASF nr. 338/19.09.2018 (avizul poate fi consultat aici). 

Prin autorizația ASF nr. 208/04.10.2021 (autorizația poate fi consultată aici), Fondul BET-FI Index Invest a fost transformat în Fondul de Investiții Alternative BET-FI Index Invest, fond destinat investitorilor de retail, specializat în acțiuni. Cu această ocazie s-a radiat din Registrul ASF numărul CSC08FIIR/120035 care reprezenta înregistrarea fondului BET-FI Index Invest în calitate de fond închis de investiții și s-a înscris în Registrul ASF în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR), cu nr. CSC09FIAIR/120010

Performanţele anterioare ale acestui fond nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.


CALENDAR FINANCIAR 2018  CALENDAR FINANCIAR 2019    CALENDAR FINANCIAR 2020    CALENDAR FINANCIAR 2021    CALENDAR FINANCIAR 2022 CALENDAR FINANCIAR 2023
CALENDAR FINANCIAR 2024

Documentele fondului:

- Regulile Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest - 16.09.2021 (autorizația nr. 204/04.10.2021)

- Document de ofertă FIA BET-FI Index Invest - 16.09.2021 (autorizația nr. 204/04.10.2021)

Contractul de societate al FIA BET-FI Index Invest - 10.03.2021 (autorizația nr. 204/04.10.2021)

- Document cu informații esențiale - informații la 31.12.2023, actualizat la 13.02.2024;

- Formularul de subscriere pentru persoane juridice;

- Formular de subscriere pentru persoane fizice;

- Formularul de răscumpărare pentru persoane fizice;

- Formularul de răscumpărare pentru persoane juridice;

- Formularul de opoziţie şi notă de informare privind protecţia datelor personale;

- Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 15.08.2013.

Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 08.07.2014 şi completarea acesteia publicată în ziarul Bursa din 14.07.2014

- Nota de informare către investitorii fondului  - publlicată în ziarul Bursa din 20.11.2014;                                  

Prospectul de admitere la tranzacţionare

Raport curent 01.09.2015 - actualizare documente FII BET FI Index Invest

- Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 16.10.2015
Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 21.01.2016;
Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 01.02.2018;
- Nota de informare către investitorii fondului - publicată în ziarul Bursa din 21.09.2018;