T: +40 364 260 755   E: [email protected]

Notă de informare


S.A.I. BROKER SA anunţă pe această cale investitorii Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index Invest că au fost modificate documentele de constituire şi funcţionare a fondului, astfel:

  • A fost modificat procentul maxim de deţineri din activele sale pe care Fondul le poate investi în titluri de participare ale A.O.P.C., de la 50% la 10%.
  • A fost actualizată structura indicelui  BET-FI. În varianta iniţială a prospectului era prezentată structura indicelui la data de 10.01.2013 iar în versiunea revizuită este prezentată structura indicelui BET-FI la data de 14.06.2013.
  • Au fost aduse modificări menţiunilor referitoare la Emisiunile ulterioare de unităţi de fond. În urma modificărilor aduse, acestea se vor face bianual, în prima zi a lunii februarie, respectiv în prima zi a lunii noiembrie. Vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maxim 100.000 unităţi de fond noi. În cazul în care prima zi a lunii este zi nelucrătoare, unităţile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua lucrătoare imediat următoare, la valoarea unităţii de fond de la sfârşitul lunii anterioare. Preţul de emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situaţii certificate de către Depozitarul Fondului.

Opţional, societatea de administrare a investiţiilor poate derula emisiuni ulterioare de unităţi de fond în prima săptămână a lunii mai respectiv în prima săptămână a lunii septembrie a fiecărui an. Asupra acestor emisiuni ulterioare de unităţi de fond atât investitorii cât şi A.S.F. vor fi informaţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se vor derula emisiunile ulterioare printr-o notă de informare. Preţul de emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situaţii certificate de către Depozitarul Fondului.

Răscumpărările se vor efectua cu o frecvenţă de două ori pe an, simultan cu emisiunile ulterioare de unităţi de fond, în limita a maxim 10% din valoarea medie a activelor aflate în administrare, valoare calculată pentru perioada ultimelor 90 de zile anterioară primei zile din luna în care se derulează sesiunea de răscumpărare.

Datele de derulare a operaţiunii de răscumpărare sunt prima zi lucrătoare din luna februarie respectiv prima zi lucrătoare din luna noiembrie. În cazul în care prima zi a lunii este zi nelucrătoare, unităţile de fond vor fi răscumpărate în ziua lucrătoare imediat următoare.

  • Referitor la comisionul de răscumpărare, începând cu data întrării în vigoare a modificărilor menţionate în prezentul document, comisionul perceput de la investitori va fi de 0%. Această valoare a comisionului de răscumpărare este valabilă până la modificarea acesteia de către societatea de administrare, modificare avizată de către A.S.F. şi adusă în prealabil la cunoştinţa investitorilor.

Investitorii Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index Invest, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unităţilor de fond deţinute.


SAI BROKER SA

Preşedinte/Director General

Adrian Danciu

 

Nota de informare către investitori a fost publicată în ziarul Bursa din 15.08.2003.